Leagtar amach i gCód Caighdeán agus Iompraíochta na Státseirbhíse creat ar faoina chuimsiú a oibreoidh státseirbhísigh. Ní mór duit tú féin a iompar de réir phrionsabail an chóid agus gníomhú i gcomhréir lena luachanna. Féadfaidh an Coimisiún imscrúdú a dhéanamh ar sháruithe féideartha ar an gcód.

Cé na daoine a bhfuil feidhm ag an gcód maidir leo?

Tá feidhm ag an gcód maidir le státseirbhísigh de chuid an Rialtais agus an Stáit.

Cé na nithe a chumhdaítear sa chód?

Faoin gcód, ní mór do státseirbhísigh seirbhísí a sholáthar de réir ardchaighdeáin, iad féin a iompar go cuí san áit oibre agus na caighdeáin ionracais is airde a chothabháil.

Cód Caighdeán agus Iompraíochta na Státseirbhíse

Cód Caighdeán agus Iompraíochta na Státseirbhíse

Fógra Faisnéise Bronntanais do Státseirbhísigh

Fógra Faisnéise Bronntanais do Státseirbhísigh