Ní mór do pháirtithe polaitíochta na treoirlínte ón gCoimisiún um Chaighdeáin a úsáid le linn dóibh ráiteas cuntas bliantúil a ullmhú agus ní mór dóibh an ráiteas a sheoladh chugainn faoin 30 Meitheamh. Foilsímid tuarascálacha maidir leis na ráitis agus tuarascálacha iniúchóra ansin. Tháinig an ceanglas sin i bhfeidhm sa bhliain 2015.

Féach anseo chun teacht ar thuarascálacha maidir le ráitis chuntas na bpáirtithe polaitíochta: