Foilsíodh an Scéim um Fhoilsiú seo a leanas faoi alt 8 den Acht um Shaoráil Faisnéise 2014. Tháinig an Scéim in éifeacht an 14 Aibreán 2016. Is é an aidhm atá léi ná an soláthar faisnéise a éascú a mhéid is féidir, seachas faisnéis atá díolmhaithe faoin Acht um Shaoráil Faisnéise.

Scéim Saoráil Faisnéise a fhoilsiú (PDF)

Íocaíochtaí níos mó ná €20,000

Íocaíochtaí níos mó ná €20,000 (xlsx)

Beartas soláthair

Beartas soláthair (PDF)