Ní mór do pháirtithe polaitíochta cláraithe ráiteas cuntas bliantúil a sheoladh, in éineacht le tuarascáil iniúchóra, chuig an gCoimisiún um Chaighdeáin faoin 30 Meitheamh gach bliain.

D’fhoilsigh an Coimisiún treoirlínte ina bpléitear leis na nithe seo a leanas:

  • Taifid chuntasaíochta leordhóthanacha a choimeád
  • An ráiteas cuntas bliantúil a ullmhú
  • Na ráitis a iniúchadh
Treoirlínte Cuntas Páirtí Poliatíochta