An nglacann tú le síntiúis chun críocha polaitíochta? Má tá tú i do dhuine aonair nó i d’eagraíocht a ghlacann le síntiúis ar mó a luach ná €100 chun críocha polaitíochta, tá tú i do thríú páirtí faoin Acht Toghcháin agus tá oibleagáidí ort faoin Acht.

Cé na hoibleagáidí atá orm?

Ní mór do thríú páirtithe na nithe seo a leanas a dhéanamh:

  • Clárú leis an gCoimisiún um Chaighdeáin
  • Cuntas bainc a oscailt le haghaidh síntiúis pholaitíochta
  • Tuairisceáin bhliantúla maidir le síntiúis pholaitíochta a sheoladh chuig an gCoimisiún

Beidh d’ainm ar an gclár go dtí go ndéanfaidh tú iarratas ar dhíchlárú.

Cad is síntiúis pholaitíochta ann?

Is féidir airgead, maoin nó seirbhísí a bheith i gceist le síntiús. Má thugtar an síntiús chun críche polaitíochta – mar atá sainmhínithe san Acht Toghcháin – measfar gur síntiús polaitíochta é.

Cad is críoch polaitíochta ann?

Áirítear na nithe seo a leanas le críocha polaitíochta:

  • Féachaint le tionchar a imirt ar an toradh ar thoghchán nó ar reifreann
  • Leasanna iarrthóra, oifigigh thofa nó páirtí polaitíochta a chur chun cinn
  • Tuairimí agus leasanna tríú páirtí a chur chun cinn
  • Dul i mbun feachtais chun tionchar a imirt ar an mbeartas rialtais nó ar fheidhmeanna rialtais

Féach an Nóta Míniúcháin do Thríú Páirtithe thíos chun sainmhíniú iomlán a fháil ar chríoch polaitíochta.

Conas is féidir liom clárú mar thríú páirtí?

Ní mór duit iarratas a dhéanamh ar chlárú ach úsáid a bhaint as an bhfoirm iarratais ón gCoimisiún um Chaighdeáin. Tá seans ann go n-iarrfaimid ort tuilleadh faisnéise a thabhairt dúinn, más gá.

A luaithe a bheidh tú cláraithe, cuirfear d’ainm leis an gClár Tríú Páirtithe.

Conas is féidir liom iarratas a dhéanamh ar dhíchlárú?

Mura bhfuil tú ag glacadh le síntiúis chun críocha polaitíochta a thuilleadh, ní mór duit iarratas a dhéanamh chuig an gCoimisiún ar dhíchlárú mar thríú páirtí ach úsáid a bhaint as an bhfoirm ón gCoimisiún um Chaighdeáin.