An nglacann tú le síntiúis chun críocha polaitíochta? Más duine aonair nó eagraíocht tú a ghlacann le síntiúis níos mó ná €100 chun críocha polaitíochta, is tríú páirtí thú faoin Acht Toghcháin, agus tá oibleagáidí faoin Acht ort.

Cad iad na dualgais atá orm?

Caithfidh tríú páirtithe:

  • Cláraigh leis an gCoimisiún um Chaighdeáin
  • Oscail cuntas bainc le haghaidh síntiúis pholaitiúla
  • Seol tuairisceáin bhliantúla síntiús polaitíochta chuig an gCoimisiún

Déan díchlárú mura nglacann tú le síntiúis chun críocha polaitíochta a thuilleadh.

Cad is síntiúis pholaitiúla ann?

D’fhéadfadh airgead, maoin nó seirbhísí a bheith i síntiús. Má thugtar chun críche polaitíochta é – mar atá sainmhínithe san Acht Toghcháin – meastar gur síntiús polaitíochta é.

Cad is cuspóir polaitiúil ann?

Áirítear le cuspóirí polaitiúla:

  • Féachaint le tionchar a imirt ar thoradh toghcháin nó reifrinn
  • Leasanna iarrthóra, oifigigh thofa nó páirtí polaitíochta a chur chun cinn
  • Dearcaí agus leasanna tríú páirtí a chur chun cinn
  • Feachtas chun tionchar a imirt ar bheartas nó ar fheidhmeanna an rialtais

Féach an Nóta Míniúcháin do Thríú Páirtithe chun sainmhíniú iomlán a fháil ar chuspóir polaitiúil.

Conas a chláraím mar thríú páirtí?

Ní mór duit iarratas a dhéanamh ar chlárú ag baint úsáide as foirm iarratais ón gCoimisiún um Chaighdeáin. B’fhéidir go n-iarrfaimid tuilleadh eolais ort, más gá.

Foilsíonn an Coimisiún um Chaighdeáin liosta ina thuarascáil bhliantúil de thríú páirtithe a chuir tuairisceáin isteach don bhliain roimhe sin.

Conas a dhéanaim iarratas ar dhíchlárú?

Mura bhfuil tú ag glacadh le síntiúis chun críocha polaitíochta a thuilleadh, ní mór duit iarratas a dhéanamh chuig an gCoimisiún chun díchlárú mar thríú páirtí ag baint úsáide as an bhfoirm ón gCoimisiún um Chaighdeáin.