Cuirtear cosc ar an gCoimisiún um Chaighdeáin le halt 8 d'Acht 2001 gearán a dhéantar leis a fhiosrú mura nochtar céannacht an duine atá ag déanamh an ghearáin. Más rud é, áfach, go measann an Coimisiún um Chaighdeáin gur cuí déanamh amhlaidh, féadfaidh sé nochtadh na céannachta sin a shrianadh chun críocha an imscrúdaithe ar an ngearán nó ar shlí eile ar mhaithe le ceartas.