Chuir an Coimisiún um Chaighdeáin Clár Tríú Páirtithe ar bun agus bainistíonn sé an Clár anois. Mar thríú páirtí, beidh d’ainm ar an liosta go dtí go ndéanfaidh tú iarratas go mbainfí d’ainm de.

Cad is tríú páirtí ann?

Is é is tríú páirtithe ann ná daoine aonair nó eagraíochtaí a ghlacann le síntiúis ar mó a luach ná €100 chun críocha polaitíochta.

Tá rialacha ann maidir le glacadh le síntiúis pholaitíochta agus maidir le síntiúis pholaitíochta a nochtadh. Tá teorainneacha ann le síntiúis freisin. Tá feidhm ag na rialacha sin i ngach cás, is cuma cé acu atá tú cláraithe mar thríú páirtí nó nach bhfuil.

Má ghlacann tú le síntiús, ní mór duit clárú mar thríú páirtí leis an gCoimisiún, cuntas bainc a oscailt le haghaidh síntiúis pholaitíochta, agus tuarascálacha bliantúla a thabhairt don Choimisiún.

Cá fhad a bheidh éifeacht leis an gclár?

Beidh d’ainm ar an gclár go dtí go ndéanfaidh tú iarratas ar dhíchlárú.

Cláraithe

   
Liosta Eagraíochtaí atá cláraithe Dáta clárúcháin
Abortion Never 06/02/2018
Abortion Rights Campaign 26/03/2018
ADFAM 30/03/2015
Alliance for Freedom and Democracy 30/03/2015
Anti-Corruption Ireland 14/03/2019
Atheist Ireland 04/03/2015
Benedict Ó Floinn 04/09/2018
The Charter Group 27/04/2015
Cherish All The Children Equally 07/02/2017
Choice Ireland 27/03/2015
Christian Solidarity Party 31/03/2015
Coalition to Repeal The Eight 06/12/2017
Donegal Pro Life 21/05/2018
FACE 01/09/2015
Family & Life 09/12/2016
Immigration Control Platform 20/03/2015
Independent Alliance 22/01/2016
Iona Institute 23/04/2015
Irish Council for Civil Liberties 26/03/2018
Janet O'Sullivan 03/04/2018
The Life Institute 12/04/2018
Migrants and Ethnic-minorities for Reproductive Justice 14/05/2018
Mothers and Fathers Matter 04/03/2015
National Campaign for the Arts 30/03/2015
National Women's Council of Ireland 30/01/2018
Peace and Neutrality Alliance 01/04/2015
People's Movement 08/04/2015
Pro life Campaign 01/04/2015
Right2Water 20/05/2015
ROSA 26/03/2018
Save Navan Hospital 10/06/2015
Save the 8th 26/01/2018
Seanad Reform Group/Democ Matter 01/04/2015
The Socialist Party 25/01/2018
Socialist Workers Network 02/04/2015
TFMR Ireland 17/10/2017
Together For Yes 28/03/2018
Women's Health in Ireland 23/04/2018