Chuir an Coimisiún um Chaighdeáin Clár Tríú Páirtithe ar bun agus bainistíonn sé an Clár anois. Mar thríú páirtí, beidh d’ainm ar an liosta go dtí go ndéanfaidh tú iarratas go mbainfí d’ainm de.

Cad is tríú páirtí ann?

Is é is tríú páirtithe ann ná daoine aonair nó eagraíochtaí a ghlacann le síntiúis ar mó a luach ná €100 chun críocha polaitíochta.

Tá rialacha ann maidir le glacadh le síntiúis pholaitíochta agus maidir le síntiúis pholaitíochta a nochtadh. Tá teorainneacha ann le síntiúis freisin. Tá feidhm ag na rialacha sin i ngach cás, is cuma cé acu atá tú cláraithe mar thríú páirtí nó nach bhfuil.

Má ghlacann tú le síntiús, ní mór duit clárú mar thríú páirtí leis an gCoimisiún, cuntas bainc a oscailt le haghaidh síntiúis pholaitíochta, agus tuarascálacha bliantúla a thabhairt don Choimisiún.

Cá fhad a bheidh éifeacht leis an gclár?

Beidh d’ainm ar an gclár go dtí go ndéanfaidh tú iarratas ar dhíchlárú.

Cláraithe

   
Liosta Eagraíochtaí atá cláraithe Dáta clárúcháin

Abortion Never

06/02/2018

Abortion Rights Campaign

26/03/2018

ADFAM

30/03/2015

Alliance for Freedom and Democracy

30/03/2015

Anti-Corruption Ireland

14/03/2019

Atheist Ireland

04/03/2015

Benedict Ó Floinn

04/09/2018

The Charter Group   

27/04/2015

Cherish All The Children Equally

07/02/2017

Choice Ireland                  

27/03/2015

Christian Solidarity Party              

31/03/2015

Coalition to Repeal The Eight

06/12/2017

Donegal Pro Life

21/05/2018

FACE

01/09/2015

Family & Life

09/12/2016

Immigration Control Platform    

20/03/2015

Independent Alliance   

22/01/2016

Iona Institute    

23/04/2015

Irish Council for Civil Liberties        

26/03/2018

Janet O'Sullivan

03/04/2018

The Life Institute

12/04/2018

National Campaign for the Arts

30/03/2015

National Women's Council of Ireland

30/01/2018

Peace and Neutrality Alliance

01/04/2015

People's Movement

08/04/2015

Pro life Campaign

01/04/2015

Right2Water

20/05/2015

ROSA

26/03/2018

Save Navan Hospital

10/06/2015

Save the 8th

26/01/2018

Seanad Reform Group/Democ Matter

01/04/2015

The Socialist Party

25/01/2018

Socialist Workers Network

02/04/2015

TFMR Ireland

17/10/2017

Together For Yes

28/03/2018

Women's Health in Ireland

23/04/2018