Chuir an Coimisiún um Chaighdeáin Clár de Shíntiúsóirí Corparáideacha ar bun agus bainistíonn sé an Clár anois. Is leis an mbliain féilire reatha a bhaineann an clár.

Conas agus cén uair is féidir liom clárú?

Mar shíntiúsóir corparáideach, ní mór duit iarratas a dhéanamh ar chlárú má tá sé beartaithe agat síntiúis pholaitíochta ar mó a luach ná €200 a thabhairt d’aon duine de na daoine seo a leanas:

  • Comhalta de cheachtar Teach den Oireachtas
  • Feisire de Pharlaimint na hEorpa
  • Iarrthóir i dtoghchán Dála, Seanaid nó Eorpach
  • Iarrthóir, gníomhaire toghcháin uachtaránachta nó tríú páirtí i dtoghchán uachtaránachta
  • Páirtí polaitíochta, fo-aonad de chuid páirtí polaitíochta nó tríú páirtí.

Cá fhad a bheidh éifeacht leis an gclár?

Beidh d’ainm ar an gclár ar feadh na coda eile den bhliain. Déanfaimid teagmháil leat i dtreo dheireadh na bliana chun a fháil amach cé acu ba mhaith nó nár mhaith leat fanacht ar an gclár ar feadh bliain eile. Murar mhaith leat fanacht ar an gclár, bainfimid d’ainm de.

Tá rialacha ann maidir le glacadh le síntiúis pholaitíochta agus maidir le síntiúis pholaitíochta a nochtadh. Tá teorainneacha ann le síntiúis freisin. Tá feidhm ag na rialacha sin i ngach cás, is cuma cé acu atá tú cláraithe mar shíntiúsóir corparáideach nó nach bhfuil.

Cé na teorainneacha le síntiúis?

Is iad seo a leanas na síntiúis pholaitíochta uasta a fhéadfaidh síntiúsóirí corparáideacha cláraithe a thabhairt:

  • €1,000 do chomhalta den Dáil nó den Seanad
  • €1,000 d’iarrthóir i dtoghchán Dála, Seanaid nó Eorpach
  • €1,000 d’iarrthóir, do ghníomhaire toghcháin uachtaránachta nó do thríú páirtí i dtoghchán uachtaránachta
  • €2,500 do pháirtí polaitíochta, d’fho-aonad de chuid páirtí nó do thríú páirtí

 

An Clár de Shíntiúsóirí Corparáideacha 2019

Boston Confectionary Ltd Boston-Confectionary-Ltd.pdf
CE Cladwell Estates Ltd ce-cladwell-estates-ltd.pdf
Donegal Office Services Ltd donegal-office-services-ltd.pdf
E P Lynam Properties ep-lynam-properties-ltd.pdf
Gaming & Leisure Association of Ireland gaming-and-leisure-association-of-ireland.pdf
Glenlow Construction Limited Glenlow-Construction-Ltd.pdf
Golden Horseshoe Ltd. golden-horseshoe-ltd.pdf
Irish Farmers' Association irish-farmers-association-.pdf
Irish National Teachers Organisation irish-national-teachers-organisation.pdf
Irish Nurses and Midwives Organisation irish-nurses-and-midwives-organisation.pdf
Olivia O'Sullivan Ltd Olivia-OSullivan-Ltd.pdf
Rothar Velo Limited rothar-velo-limited-.pdf
S.I.P.T.U siptu.pdf
Unite the Union unite-the-union.pdf
Vinters' Federation of Ireland vintners-federation-of-ireland.pdf