Baile  /  Tuarascálacha  /  Tuairiscí Bliantúil maidir le Nochtadh Cosanta
 
 

2015

Sa bhliain 2015, fuair Rúnaí an Choimisiúin comhfhreagras gan ainm a airbheartaíodh a bhí ina nochtadh cosanta de réir bhrí an Achta maidir le ‘héagóracha iomchuí’ ag fostaithe áirithe de chuid comhlachta phoiblí. Ní fhéadfaí glacadh leis an gcomhfhreagras mar nochtadh cosanta, áfach, toisc gur foráladh leis na rialacháin ag an am sin nach bhféadfaí ‘éagóir iomchuí’ a nochtadh don Rúnaí ach amháin i gcás gur líomhnaíodh go ndearna ‘sealbhóir oifige’ de réir bhrí an Achta um Eitic in Oifigí Poiblí, 1995, an éagóir, i.e. Aire, Aire den Stát nó an Ceann Comhairle, Leas-Cheann Comhairle, Cathaoirleach nó Leas-Chathaoirleach Sheanad Éireann. Ina ainneoin sin, rinne an Coimisiún breithniú ar a raibh sa chomhfhreagras. Chinn sé nach raibh údar ann le haon ghníomh a dhéanamh faoi na hAchtanna um Eitic, ach tharchuir sé an ní chuig comhlacht poiblí eile lena bhreithniú.