Baile  /  Tuarascálacha  /  Tuairiscí Bliantúil maidir le Nochtadh Cosanta
 
 

Tuairiscí Bliantúil maidir le Nochtadh Cosanta

Ceanglaítear le halt 22 den Acht um Nochtadh Cosanta 2014 ar gach comhlacht poiblí tuarascáil a ullmhú agus a fhoilsiú gach bliain i ndáil leis an mbliain roimhe sin, ar tuarascáil í ina leagfar amach, gan ainmneacha,

(a) an líon nochtaí cosanta a rinneadh don chomhlacht poiblí, agus   

(b) an gníomh (más ann) a rinneadh mar fhreagra ar na nochtaí cosanta sin.

2016 Tuarascáil Bhliantúil maidir le Nochtadh Cosanta