Baile  /  Tuarascálacha  /  Maoiniú Státchiste
 
 

Maoiniú Státchiste

Ceanglaítear ar an gCoimisiún um Chaighdeáin tuarascálacha a chur le chéile de réir na nAchtanna um Eitic, na nAchtanna Toghcháin agus an Achta um Liúntas Ceannairí Páirtí.

Maidir leis an maoiniú Stáit do pháirtithe polaitíochta, tuairiscíonn an Coimisiún um Chaighdeáin don Cheann Comhairle ar chaiteachas an mhaoinithe arna fháil ag páirtithe polaitíochta faoi na hAchtanna Toghcháin agus tuairiscíonn sé don Aire Airgeadais ar chaiteachas an mhaoinithe arna fháil ag na ceannairí parlaiminte ar pháirtithe polaitíochta faoin Acht um Liúntas Ceannairí Páirtí.

Tá na tuarascálacha seo a leanas ar fáil ar an suíomh Gréasáin seo:

Maoiniúchán faighte faoin Liúntas Gníomhaíochtaí Parlaiminte

Caiteachas de Mhaoiniúchán Státchiste faighte faoi na hAchtanna Toghcháin