Baile  /  Foirmeacha  /  Urramú na nAchtanna Cánach
 
 

Urramú na nAchtanna Cánach

Sa pháirt seo den láithreán ghréasán tá foirmeacha a úsáidtear ag comhaltaí an Oireachtais agus ag sealbhóirí poist sinseartha sa státseirbhís agus sa seirbhís phoiblí i gcoitinne chun críocha ceanglais na hAchtanna um Eitic maidir le hImréiteach Cánach a chomhlíonadh.

Foirm Dearbhú Reachtúil:

Dearbhú Reachtúil alt 23.pdf (size 68.5 KB)

Dearbhú Reachtúil alt 21.pdf (size 68.2 KB)

Dearbhú Reachtúil alt 21.docx (size 26.7 KB)

Foirm Iarratas - Deimhniú Imréitigh Cánach:

Iarratas chuig an ard-bhailitheoir ar dheimhniú imréitigh cánach faoin acht um chaighdeáin in oifigí poiblí 2001.pdf (size 355.5 KB)

Foirm Fhógra Cheapacháin go hOifig Shinsearach:

Fógra Cheapacháin go Oifig Shinsearach le é-ó 1 Aibreán 2019.pdf

Fógra Cheapacháin go Oifig Shinsearach le é-ó 1 Aibreán 2019.dot

Seol foirm fhógra cheapacháin líonta chuig: Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí, 18 Sráid Líosain Íochtarach, Baile Átha Cliath 2 nó ríomhphoist chuig sipo@sipo.ie