Baile  /  Foirmeacha  /  Ráitis Chaiteachais Státchiste
 
 

Ráitis Chaiteachais Státchiste

D’fhonn cáiliú le haghaidh maoiniúcháin faoi na hAchtanna Toghcháin, ní foláir go bhfuil páirtí polaitíochta ar áireamh i gClár na bPáirtithe Polaitíochta agus go bhfuair sé 2% ar a laghad de na vótaí chéad rogha san olltoghchán ba dhéanaí don Dáil. Íoctar maoiniú ar bhonn na dtorthaí san olltoghchán roimhe.

Íoctar suim bhunúsach €126,973.81 sa bhliain le gach páirtí polaitíochta cáilithe. De bhreis air sin, tá gach páirtí polaitíochta cáilithe i dteideal sciar den tsuim bhliantúil a fháil. Socraíodh é ag €3m é ar dtús agus méadaíonn sé ar aon dul le méaduithe ginearálta pá sa státseirbhís. Leis an Acht Toghcháin (Leasú) (Maoiniú Polaitíochta) 2012, tugadh ceanglas nua isteach a d’fhág go laghdófaí an tsuim bhliantúil de réir laghduithe ginearálta pá sa státseirbhís freisin. Cinntear an sciar den chiste atá iníoctha le páirtí polaitíochta cáilithe ach na vótaí chéad rogha a fuair an páirtí cáilithe a chur in iúl mar chéatadán d’iomlán na vótaí chéad rogha a fuair na páirtithe polaitíochta cáilithe go léir.

Ceanglaítear ar an gCoimisiún um Chaighdeáin faoi na hAchtanna Toghcháin foirm a tháirgeadh gach bliain ar féidir le páirtithe polaitíochta cáilithe í a úsáid chun an dóigh ar chaith siad an maoiniú stáit a fuair siad faoi na hAchtanna Toghcháin a nochtadh. Ní mór an fhoirm a bheith iniúchta ag iniúchóir poiblí. Ní mór tuarascáil iniúchóra a chur isteach i dteannta na foirme. Tháirg an Coimisiún um Chaighdeáin tuarascáil iniúchóra pro forma chun na críche sin. Tá sí ar áireamh mar chuid den fhoirm. Ní mór na foirmeacha a thabhairt ar ais don Choimisiún um Chaighdeáin faoin 31 Márta gach bliain.

FOIRMEACHA

Foirm um ráitis chaiteachais státchiste 2018.docx (size 35.5 KB)

Foirm um ráitis chaiteachais státchiste 2018.pdf (size 553.4 KB)