Baile  /  Foirmeacha  /  Ráitis Chaiteachais Státchiste
 
 

Ráitis Chaiteachais Státchiste

D’fhonn cáiliú le haghaidh maoiniúcháin faoi na hAchtanna Toghcháin, ní foláir go bhfuil páirtí polaitíochta ar áireamh i gClár na bPáirtithe Polaitíochta agus go bhfuair sé 2% ar a laghad de na vótaí chéad rogha san olltoghchán ba dhéanaí don Dáil. Íoctar maoiniú ar bhonn na dtorthaí san olltoghchán roimhe.

Íoctar suim bhunúsach €126,973.81 sa bhliain le gach páirtí polaitíochta cáilithe. De bhreis air sin, tá gach páirtí polaitíochta cáilithe i dteideal sciar den tsuim bhliantúil a fháil. Socraíodh é ag €3m é ar dtús agus méadaíonn sé ar aon dul le méaduithe ginearálta pá sa státseirbhís. Leis an Acht Toghcháin (Leasú) (Maoiniú Polaitíochta) 2012, tugadh ceanglas nua isteach a d’fhág go laghdófaí an tsuim bhliantúil de réir laghduithe ginearálta pá sa státseirbhís freisin. Cinntear an sciar den chiste atá iníoctha le páirtí polaitíochta cáilithe ach na vótaí chéad rogha a fuair an páirtí cáilithe a chur in iúl mar chéatadán d’iomlán na vótaí chéad rogha a fuair na páirtithe polaitíochta cáilithe go léir.

Ceanglaítear ar an gCoimisiún um Chaighdeáin faoi na hAchtanna Toghcháin foirm a tháirgeadh gach bliain ar féidir le páirtithe polaitíochta cáilithe í a úsáid chun an dóigh ar chaith siad an maoiniú stáit a fuair siad faoi na hAchtanna Toghcháin a nochtadh. Ní mór an fhoirm a bheith iniúchta ag iniúchóir poiblí. Ní mór tuarascáil iniúchóra a chur isteach i dteannta na foirme. Tháirg an Coimisiún um Chaighdeáin tuarascáil iniúchóra pro forma chun na críche sin. Tá sí ar áireamh mar chuid den fhoirm. Ní mór na foirmeacha a thabhairt ar ais don Choimisiún um Chaighdeáin faoin 31 Márta gach bliain.

FOIRMEACHA

Foirm um ráitis Chaiteachais Státchiste 2017.docx (size 41.2 KB)Foirm um ráitis Chaiteachais Státchiste 2017.pdf (size 551 KB)