Baile  /  Cóid Iompair  /  Seirbhísigh Phoiblí
 
 

Seirbhísigh Phoiblí

Cé nach bhfuil Cód Iompair ar leith don Mhórsheirbhís Phoiblí forbartha ag an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe go fóill, tá na hoifigigh i gceist faoi réir na nAchtanna um Eitic agus an Chóid Chleachtais um Rialachas Comhlachtaí Stáit ar fhoilsigh an Roinn sin é le déanaí.

Anuas air sin, tá roinnt mhaith Cód ann san earnáil seo cheana féin. Tá a gCóid féin ag an earnáil oideachais, ag an earnáil sláinte agus ag a lán gníomhaireachtaí eile.  Beidh na hoifigigh sin faoi réir an Chóid eiseamláirigh nua, agus é i bhfeidhm, tar éis achtú an Bhille um Chaighdeáin san Earnáil Phoiblí.