Cé muid féin agus cad a dhéanann muid

Comhlacht neamhspleách is ea an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí a bunaíodh i mí na Nollag 2001 leis an Acht um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí 2001. Tá sé chomhalta aige agus tá iar-Bhreitheamh den Ard-Chúirt ina Chathaoirleach air. Tá róil mhaoirseachta aige faoi thrí phíosa reachtaíochta ar leithligh. Mar chuid dá fheidhmeanna, déanann sé maoirseacht ar mar a nochtaítear leasanna agus ar mar a chomhlíontar ceanglais um imréiteach cánach, ar mar a nochtaítear síntiúis agus caiteachas toghcháin agus ar chaiteachas an mhaoiniúcháin stáit a fhaigheann páirtithe polaitíochta. Leagtar tuilleadh mionsonraí maidir le feidhmeanna an Choimisiúin um Chaighdeáin amach sa chuid den suíomh idirlín seo dar teideal “Maidir Linne”.

 

Nóta: Níl an Coimisiún Caighdeán freagracht ar son síntiúis chuig iarrthóirí toghchán áitiúila nó caiteachas toghchán le hiarrthóirí toghchán áitiúla. Is é seo ábhar do gach údarás áitiúil agus an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil. Maidir le seo, tá eolas ag an Roinn ar a láithreán gréasáin - https://www.housing.gov.ie/ga/rialtas-aitiuil/votail/toghchain-aitiula/toghchain-aitiula