Foirmeacha le haghaidh Ráitis Chomhaltaí um Leas Inchláraithe

Foirmeacha le haghaidh Ráitis um Leas arna bhfoilsiú ag an Roinn Airgeadais

Ráiteas Nialas

San ochtú eagrán de na treoirlínte do sheirbhísigh phoiblí ar chomhlíonadh na nAchtanna um Eitic, tharraing an Coimisiún um Chaighdeáin siar an moladh a thug sí roimhe sin, i gcás nach bhfuil aon leasanna á nochtadh ag duine, gur cheart dó / di ráiteas 'nialas' a thabhairt. I gcás nach bhfuil aon leasanna á nochtadh, níl aon cheanglas dlíthiúil ann ráiteas a thabhairt.

I gcás foirmeacha a úsáidtear ag Teachtaí Dála agus Seanadóirí chun a gcuid leasanna inchláraithe faoi na hAchtanna um Eitic a nochtadh, tháirgtear iad ag na Cléirigh faoi seach de Dháil agus Sheanad Éireann. Tá siad ar fáil ar an "Ag Nochtadh Leasanna / foirmeacha Comhaltaí Ráiteas Leasanna Inchláraithe" den suíomh idirlín seo.