Tá oibleagáidí nochta agus tuairiscithe ar thríú páirtithe i leith an Choimisiúin. D’fhoilsíomar nótaí míniúcháin do thríú páirtithe maidir leis na hoibleagáidí atá orthu faoin Acht Toghcháin.

Tabhair faoi deara gur seanleaganacha de na treoirlínte i nGaeilge iad na treoirlínte thíos. Déanfar an leagan Gaeilge de na treoirlínte seo a nuashonrú chomh luath agus is féidir.

Nótaí Míniúcháin do Thríú Páirtithe