D’fhoilsigh an Coimisiún treoirlínte d’iarrthóirí, do ghníomhairí toghcháin, do ghníomhairí náisiúnta de chuid páirtithe polaitíochta agus do dhaoine eile. Tá sé mar aidhm leis na treoirlínte sin a chinntiú go gcomhlíonfar an reachtaíocht a bhaineann le toghadh chuig an Dáil, chuig an Seanad agus chuig Parlaimint na hEorpa agus an reachtaíocht a bhaineann le toghadh mar Uachtarán.

Cumhdaítear sna treoirlínte nochtadh síntiús polaitíochta, síntiúis thoirmiscthe, teorainneacha ar chaiteachas toghcháin agus aisíocaíocht speansas toghcháin.

Úsáid chuí as acmhainní poiblí i dtoghcháin

Úsáid chuí as acmhainní poiblí i dtoghcháin (pdf)

Treoirlínte Toghcháin Mhéara Luimnigh 2024

Treoirlínte do Fhothoghchán don Seanad 2024

Treoirlínte Toghcháin