Tá státseirbhísigh faoi réir na nAchtanna Eitice agus cód saincheaptha iompair ina leagtar amach caighdeáin iompair a bhfuil súil leo. Chun cabhrú leat d’oibleagáidí a thuiscint, foilsíonn an Coimisiún fógraí treorach agus eolais, chomh maith, ó thráth go chéile.

Cód Caighdeán agus Iompraíochta na Státseirbhíse

Léigh tuilleadh

Fógra Faisnéise Bronntanais do Státseirbhísigh

Léigh tuilleadh