Cad a dhéanann an Coimisiún um Chaighdeáin?

  • cuireann sé treoir agus comhairle ar fáil do gheallsealbhóirí;
  • déanann sé maoirseacht ar chomhlíonadh, lena n-áirítear tuairisceáin reachtúla a fháil ó dhaoine aonair agus eagraíochtaí atá faoi réir na nAchtanna;
  • scrúdaíonn sé éagóracha féideartha faoi na hAchtanna; agus
  • tugann sé faoi ghníomhaíochtaí for-rochtana chun a chinntiú go bhfuil tuiscint ag na daoine sin a bhfuil oibleagáidí orthu faoi na hAchtanna ar cheanglais an Achta agus go bhfuil siad in ann na ceanglais sin a chomhlíonadh.

» Déan Teagmháil Linn

» Nuacht

» Preaseisiúintí

» Ár gComhaltaí

» Na nithe a Dhéanaimid

» Gearán a dhéanamh

» Comhairle a Iarraidh