Bíonn an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí ar oscailt ó 9.15am go 5.00pm ó Luan go hAoine.

Seoladh: 18 Sráid Líosain Íochtarach, Baile Átha Cliath 2, D02 HE97
Teileafón: +353 (0) 1 639 5666
Ríomhphost: sipo@sipo.ie
Twitter: @SIPOCIreland

Inrochtaineacht

Tugaimid cabhair do dhaoine faoi mhíchumas atá ag iarraidh ár seirbhísí a rochtain. Má theastaíonn cabhair uait agus tú ag iarraidh ár seirbhísí a rochtain, seol ríomhphost chuig ár nOifigeach Rochtana ag accessofficer@sipo.ie

Ceisteanna ó na meáin

Is féidir ceisteanna ó na meáin a sheoladh chuig sipo@sipo.ie

Léarscáil láithreáin

Ceisteanna

Comhlánaigh an fhoirm seo agus seol do theachtaireacht chugainn.